Bộ lọc
Danh mục
So sánh

E-DRA EK368W V2

1.689.000 ₫
 • Switch: E-Dra Switch
 • Kiểu: 65% - 68 nút
 • Macro: Không
 • Kết nối: USB, Bluetooth 5.0, 2.4Ghz
So sánh

E-DRA EK387W TKL

1.379.000 ₫
 • Switch: Gateron
 • Kiểu: Tenkeyless - 87 phím
 • Macro: Không
 • Kết nối: USB-C, Bluetooth 5.0, 2.4Ghz
So sánh

E-DRA EK3187W

1.169.000 ₫
 • Switch: Huano
 • Kiểu: Tenkeyless
 • Macro: Không
 • Kết nối: Type-C, 2.4GHz, Bluetooth 5.0
So sánh