tune Bộ lọc
view_list Danh mục
compare_arrows So sánh

DXRacer Racing Pro OH/RV131/NE - Xanh lá

7.699.000 ₫
79.990.000 ₫
 • Tay cầm : 4D (SP/0146/N)
 • Cơ chế : Loại đa chức năng
 • Chân gế : nhôm đen, vạch màu
 • Chất liệu : Carbon Look Vinyl+Polyurethane Leather
 • Bánh xe : 5 bánh xe Pu caster 7,62 cm
So sánh

DXRacer Racing Pro OH/RV131/NO - Cam

7.699.000 ₫
7.999.000 ₫
 • Tay cầm : 4D (SP/0146/N)
 • Cơ chế : Loại đa chức năng
 • Chân gế : nhôm đen, vạch màu
 • Chất liệu : Carbon Look Vinyl+Polyurethane Leather
 • Bánh xe : 5 bánh xe Pu caster 7,62 cm
So sánh

DXRacer Racing Pro OH/RV131/NG - Xám

7.699.000 ₫
7.999.000 ₫
 • Tay cầm : 4D (SP/0146/N)
 • Cơ chế : Loại đa chức năng
 • Chân gế : nhôm đen, vạch màu
 • Chất liệu : Carbon Look Vinyl+Polyurethane Leather
 • Bánh xe : 5 bánh xe Pu caster 7,62 cm
So sánh

DXRacer Racing Pro OH/RV131/NR - Đỏ

7.699.000 ₫
7.999.000 ₫
 • Tay cầm : 4D (SP/0146/N)
 • Cơ chế : Loại đa chức năng
 • Chân gế : nhôm đen, vạch màu
 • Chất liệu : Carbon Look Vinyl+Polyurethane Leather
 • Bánh xe : 5 bánh xe Pu caster 7,62 cm
So sánh

DXRacer Racing Pro OH/RV131/NW - Trắng

7.699.000 ₫
7.999.000 ₫
 • Tay cầm : 4D (SP/0146/N)
 • Cơ chế : Loại đa chức năng
 • Chân gế : nhôm đen, vạch màu
 • Chất liệu : Carbon Look Vinyl+Polyurethane Leather
 • Bánh xe : 5 bánh xe Pu caster 7,62 cm
So sánh