Chọn số thời hạn trả góp và giá trị trả trước

Công ty
Giá sản phẩm 16.990.000 ₫
Trả trước 3.398.000 ₫
Phí bảo hiểm 57.000 ₫
Số tiền hoàn lại mỗi tháng 120.000 ₫
Lãi suất thực / phẳng 1,1%
Giấy tờ cần có CMND + Hộ khẩu + Hóa đơn Điện / Nước / Internet
Góp mỗi tháng 1.489.000 ₫
Tổng tiền phải trả 17.868.000 ₫
Chênh lệch với mua trả thẳng 4.276.000 ₫

Chọn ngân hàng trả góp