Chọn số thời hạn trả góp và giá trị trả trước

Công ty
Giá sản phẩm 35.400.000 ₫
Trả trước 7.080.000 ₫
Phí bảo hiểm 118.000 ₫
Số tiền hoàn lại mỗi tháng 250.000 ₫
Lãi suất thực / phẳng 1,1%
Giấy tờ cần có CMND + Hộ khẩu + Hóa đơn Điện / Nước / Internet
Góp mỗi tháng 3.089.000 ₫
Tổng tiền phải trả 37.068.000 ₫
Chênh lệch với mua trả thẳng 8.748.000 ₫

Chọn ngân hàng trả góp