Chọn số thời hạn trả góp và giá trị trả trước

Công ty
Giá sản phẩm 5.990.000 ₫
Trả trước 1.198.000 ₫
Phí bảo hiểm 20.000 ₫
Số tiền hoàn lại mỗi tháng 35.000 ₫
Lãi suất thực / phẳng 1,1%
Giấy tờ cần có CMND + Giấy phép lái xe / Hộ khẩu
Góp mỗi tháng 540.000 ₫
Tổng tiền phải trả 6.480.000 ₫
Chênh lệch với mua trả thẳng 1.688.000 ₫

Chọn ngân hàng trả góp

Thông tin khách hàng
(Nhân viên giao nhận sẽ liên hệ qua sđt này)
(Không bắt buộc)