Chọn số thời hạn trả góp và giá trị trả trước

Công ty
Giá sản phẩm 6.800.000 ₫
Trả trước 1.360.000 ₫
Phí bảo hiểm 23.000 ₫
Số tiền hoàn lại mỗi tháng 60.000 ₫
Lãi suất thực / phẳng 1,1%
Giấy tờ cần có CMND + Giấy phép lái xe / Hộ khẩu
Góp mỗi tháng 592.000 ₫
Tổng tiền phải trả 7.104.000 ₫
Chênh lệch với mua trả thẳng 1.664.000 ₫

Chọn ngân hàng trả góp

Thông tin khách hàng
(Nhân viên giao nhận sẽ liên hệ qua sđt này)
(Không bắt buộc)