Chọn số thời hạn trả góp và giá trị trả trước

Công ty
Giá sản phẩm 21.190.000 ₫
Trả trước 4.238.000 ₫
Phí bảo hiểm 71.000 ₫
Số tiền hoàn lại mỗi tháng 180.000 ₫
Lãi suất thực / phẳng 1,1%
Giấy tờ cần có CMND + Hộ khẩu + Hóa đơn Điện / Nước / Internet
Góp mỗi tháng 1.824.000 ₫
Tổng tiền phải trả 21.888.000 ₫
Chênh lệch với mua trả thẳng 4.936.000 ₫

Chọn ngân hàng trả góp

Thông tin khách hàng
(Nhân viên giao nhận sẽ liên hệ qua sđt này)
(Không bắt buộc)