Chọn số thời hạn trả góp và giá trị trả trước

Công ty
Giá sản phẩm 12.290.000 ₫
Trả trước 2.458.000 ₫
Phí bảo hiểm 41.000 ₫
Số tiền hoàn lại mỗi tháng 60.000 ₫
Lãi suất thực / phẳng 1,1%
Giấy tờ cần có CMND + Giấy phép lái xe / Hộ khẩu
Góp mỗi tháng 1.107.000 ₫
Tổng tiền phải trả 13.284.000 ₫
Chênh lệch với mua trả thẳng 3.452.000 ₫

Chọn ngân hàng trả góp

Thông tin khách hàng
(Nhân viên giao nhận sẽ liên hệ qua sđt này)
(Không bắt buộc)