So sánh sản phẩm
Xóa danh sách
Khuyến mãi    
Kích thước 20.96 x 81.6 x 110 mm 20.96 x 81.6 x 110 mm
Chuẩn giao tiếp USB Type-C 3.0 USB Type-C 3.0
Khuyến mãi
   
Kích thước
20.96 x 81.6 x 110 mm 20.96 x 81.6 x 110 mm
Chuẩn giao tiếp
USB Type-C 3.0 USB Type-C 3.0